Психологическо насилие

Упражнение 6.
3
Емоционално благополучие Права
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
От 15 до 30 минути
Групово

Указания за обучителя

Това упражнение включва 4 ситуации, свързани с психологическо насилие, които обучителят представя (или прочита) пред СХИУ и те решават дали са насилствени, или не. Следва дискусия, в която се дават примери за алтернативно подходящо поведение на СХИУ.

Първата ситуация съдържа също 4 пиктограми, показващи действия, свързани с историята.

Материали

Feedback