Преместване на друго място

Упражнение 1.
1
Материално благополучие Самоопределение Социално включване
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
От 15 до 30 минути
Групово

Указания за обучителя

Това упражнение започва с историята на Мария на 63 години. Състои  се от две дейности.

Дейност 1. Каква е концепцията за преместване на друго място.

СХИУ трябва да обсъдят - или да отговорят индивидуално - на 5 въпроса, базирани на историята на Мария, за да може обучителят да оцени степента, до която СХИУ разбират понятието „преместване на друго място“.

Дейност 2. Изучаване на различните варианти за местоживеене.

Инициира се дискусия между участниците в групата, за да споделят мнението си за различните варианти за местоживеене.

Обучителят подтиква и подкрепя групата, в случай че не са посочени всички възможни варианти.

Силно се препоръчва да използвате колаж с изображения или пиктограми, които изобразяват всяка от опциите. Те ще бъдат разположени така, че да може да се покажат брой изображения съответстващ на броя на вариантите за местоживеене.

Друг възможност е използването на интерактивна дигитална дъска за изобразяване на всеки вариант.

Материали

Feedback