Какво означава стареене за вас?

Упражнение 5.
1
Емоционално благополучие Физическо благополучие
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…) Видео / Аудио
От 15 до 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Това упражнение се формира от две дейности, за да прикани СХИУ да размишляват и изразят мнението си относно концепцията и значението на стареенето.

Дейност 1: Понятие за стареене.

След като се прочете и обсъди историята на Георги, обучителят пита СХИУ, индивидуално или по групи, дали знаят каква представлява концепцията за стареене. СХИУ обясняват концепцията. В помощ на обучителя са няколко въпроса, изображения и 2 видеоклипа.

Дейност 2: Значението на стареенето за вас.

Тази дейност допълва дейност 1. По същата методология чрез размисъл и дискусия, обучителят, подпомогнат от ключови въпроси, приканва СХИУ за размисъл върху значението за тях на понятието стареене.

Материали

Feedback