Какво е палиативна грижа?

Упражнение 14.
1
От единица:
Физическо благополучие Самоопределение
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Упражнение 1 съдържа три отделни дейности, които могат да бъдат изпълнени или в една, или разделени на повече сесии.

  • Дейност 1 е озаглавена „Научете повече относно палиативната грижа” и предизвиква СХИУ да разсъждава по темата за палиативните грижи и грижите в края на живота.

 Стъпки:

  1. Обучителят първо подканя СХИУ да си припомят история на техен приятел или познат, който е използвал услуги, които предоставят палиативни грижи - какъв е случаят, как е бил подкрепян, какви са били ползите за него? Ако СХИУ срещнат трудности да си спомнят такава история, обучителят може да предложи като пример историята на Крис.

Обучителят помага на СЧИУ да разбере същността на историята като му задава следните насочващи въпроси:

- Какво изисква Крис да пристъпи към използването на палиативни грижи?

- Какъв тип услуги получава Крис в избрания от него хоспис?

- Защо Изабел помага на Крис да вземе толкова важно решение?

 

  1. Последната част от дейност 1 е под формата на куиз. СЧИУ трябва да отговори на три въпроса избирайки от 3 възможни отговор, и така да демонстрира своите знания и разбиране по отношение на палиативните грижи:

 

  • Дейност 2 е озаглавена “Изграждане на осведоменост относно палиативна грижа” и има за цел да предостави по-подробна и лесна за разбиране информация на СХИУ относно същността на палиативни грижи.

 

Стъпки:

  1. СЧИУ първо трябва да изгледа някои от видеата по темата - зависи от способността за концентрация на СЧИУ колко видеа ще бъдат гледани в рамките на една сесия. По-долу педагогът ще намери четири видеоклипа, които би могъл да използва, ако сметне за подходящо.

 

  1. След това, въз основа на информацията, която е получил от видеото / видеата, СЧИУ трябва да запише в таблицата 3-те най-важни неща, които е научил за палиативните грижи, 3 неща, които не е успял да разбере относно ПГ, и 3 неща в сферата на ПГ, за които иска да научи повече.
Забележка:  Обучителят трябва да намери подходящи видеоклипове, които отразяват реалността в страната на пребиваване. Видеоклиповете трябва да бъдат на национален език или да разполагат със субтитри.
  • Дейност 3: Обсъждане на важните неща за мен

В тази дейност ролите се сменят и СЧИУ се приканва да зададе на обучителя всички въпроси, които има относно услугите по палиативна грижа. Ако е необходимо, СЧИУ може да използва таблицата от предишната дейност и да започне да обсъжда с обучителя си всяко изречение, попълнено там. Обучителят трябва да напомни на СЧИУ, че няма грешни или правилни въпроси или твърдения и те просто разговарят за нещата, които СЧИУ смята за важни в областта на палиативните грижи.

Материали

Feedback