Какви са предимствата на всяка от различните жилищни опции?

Упражнение 1.
3
Самоопределение
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Групово

Указания за обучителя

Обучителят обяснява различните варианти за настаняване пред групата и ги моли да свържат и обсъдят вариантите спрямо 5 аспекта на модела за Качество на живот.

Например при кой вариант за местоживеене ще имате повече лично пространство?

За да се свържат жилищните варианти и техните предимства е важно да се използва визуална подкрепа, така че на колажа /дъската обучителят ще подреди изображенията или пиктограмите така, че да са свързани (образувайки примерите, както в упражнението).

Обучителят действа като посредник, оказващ подкрепа въз основа на потребностите на групата.

Материали

Feedback