Идентифициране на разходите ми

Упражнение 3.
4
Материално благополучие Личностно развитие
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Упражнението съдържа въпроси и таблици, някои от които въз основа на историята на Филип, за да може групата да разсъждава, споделя и попълва таблиците, като класифицира какви разходи има всеки и какъв вид са.

Инструкциите са по-подробно описани в самото упражнение.

Важно е да поискате съгласието на човека да говори по тези лични финансови въпроси.

Материали

Feedback