Злоупотреба с права

Упражнение 6.
6
Права
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
От 15 до 30 минути
Групово

Указания за обучителя

Това упражнение включва 2 ситуации, свързани със злоупотреба с правата, които обучителят представя (или ги прочита) пред СХИУ и те решават дали са насилствени, или не. Следва дискусия, в която се дават примери за алтернативно подходящо поведение на СХИУ.

Първата ситуация съдържа също 4 пиктограми, показващи действия, свързани с историята.

Материали

Feedback