Започва да се случва!

Упражнение 13.
2
Самоопределение Социално включване
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Това упражнение съдържа втората част от историята от упражнение 1 и две различни дейности. Историята представя как главната героиня взема решения за първите си стъпки в определянето на новата си „житейска цел“. Дейностите имат за цел да подобрят уменията на СХИУ по отношение на определяне на цели и изготвяне на план за тяхното постигане.

Дейност 1 е във формат куиз с три въпроса, чрез които обучителят проверява до каква степен СХИУ са разбрали историята.

Дейност 2 е озаглавена „Първи стъпки към успеха“ и изисква СХИУ да посочат първите три стъпки, предприети от главната героиня в посока постигане на новата й цел. Тази дейност ще позволи на обучителят да провери до каква степен те разграничават действията от намеренията в контекста на постигането на целите в живота.

Материали

Feedback