Въпроси за промени при стареенето

Упражнение 5.
4
Физическо благополучие
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн
От 15 до 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Това упражнение е групово или индивидуално. Ще намерите 4 въпроса за промените при стареене, които да зададете на СХИУ. Ако отговорът е верен, се получава 1 точка.

Материали

Feedback