Адаптиране на дома. Кой е най-добрият вариант?

Упражнение 1.
5
Личностно развитие Самоопределение
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
От 15 до 30 минути
Групово

Указания за обучителя

Обучителят представя различни двойки снимки, които следват, и пита участниците, кой според тях е най-добрият избор като техен дом и защо. Обучителят изяснява причините за всеки избор, в случай че не бъде намерен подходящ отговор.

Той изисква отговор от всеки участник и насърчава дискусия в групата, за да обоснове избора на всеки отговор.

Материали

Feedback