Услужливият помощник

Упражнение 9.
2
Личностно развитие Социално включване
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Упражнението се формира от две дейности. Обучителят ще намери в PDF конкретни инструкции за това как да приложи дейността.

В това упражнение участниците се научават как да представят себе си, способностите си да помагат в малките неща на съсед или познат. Тези малки неща са например помощ на болен съсед за прането, разхождане на нечие куче, грижа за растенията на съсед, който е на почивка …

  1. Кои са любимите ми занимания и какви са талантите ми?

За първата дейност ще използваме снимките от упражнение 8.2 дейност 3. Целта е да се направи плакат със снимки на дейности, в които СХИУ са добри и неща, които обичат да правят. В края на това упражнение СХИУ трябва да могат да обяснят какви са техните таланти.

  1. Как мога да предложа помощта си?

Целта на тази дейност е човек да научи как може да представи своите таланти на другите хора с цел да разбере дали може да им бъде в помощ. Дадени са някои примери. Обучителят е помолен да презентира някои алтернативни творчески начини за представяне пред останалите, за да може участникът да избере или да направи свое предложение.

Материали

Feedback