Трудности в ежедневните дейности

Упражнение 2.
1
Физическо благополучие
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Упражнението се формира от две дейности. Обучителят ще намери във всеки файл конкретни инструкции за това как да се приложи дейността.

  1. Идентифициране на трудностите.

Първата дейност се състои от активна дискусия, в която СХИУ, чрез преглеждане на няколко снимки изобразяващи 9 дейности от ежедневието, трябва да изразят настоящите си трудности.

  1. Намиране на ресурси и как да поискате помощ.

Втората дейност се състои от друга дискусия или / и ролева игра за участниците, за да се научат как да предвидят бъдещите си потребности и как да поискат помощ.

Материали

Feedback