Социални роли, които са важни за мен

Упражнение 9.
3
Личностно развитие Самоопределение Социално включване
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Упражнението се формира от две дейности. Целта на това упражнение е да подпомогне участниците в определянето на нови социални роли, които биха искали да поемат, когато остареят.

Целта на това упражнение е да се определят дейностите, които СХИУ обичат да правят + неща, в които са добри.

  1. Направете свой собствен плакат

Тази дейност е само за онези участници, които не са правили упражнение 9.2

  1. Моят плакат за социални роли?

Целта на тази дейност е да помогне на участниците да мислят за дейности, чрез които те могат да допринесат за обществото и да им помогне да разберат какви са възможностите в общността.

Материали

Feedback