Свързване на помощната технология с нейната полезност.

Упражнение 2.
5
Физическо благополучие
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Обучителят ще намери във всеки PDF конкретни инструкции за това как да се приложи дейността.

Чрез открита дискусия или индивидуални въпроси, участниците трябва да свържат 9 помощни технологични продукта с тяхната потенциална полезност. Моля, обърнете внимание, че всеки продукт може да има по няколко приложения.

Материали

Feedback