Работен лист за постигане на моята житейска цел

Упражнение 13.
4
Самоопределение Социално включване
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Упражнение 4 съдържа само 1 Дейност, озаглавена „Работен лист за постигане на моята житейска цел “. С това упражнение обучителят насърчава СХИУ да приложат всичко, което са научили досега по темата „житейска цел“ и да го демонстрират, като изпълнят работния лист за постигане на житейскапта си цел. Обучителят подкрепя СХИУ във всяка стъпка, защото това не е лесна задача. Тази дейност може да бъде изпълнена в повече от една сесия, ако е необходимо.

Материали

Feedback