Първи стъпки в избора на палиативни грижи

Упражнение 14.
4
Физическо благополучие Самоопределение
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Упражнение 4 съдържа една дейност и има за цел да подтикне СХИУ да задълбочат своите знания в темата за ПГ.

Стъпки:

  1. Приканете СХИУ да прочетат продължението на историята на Крис от предишното упражнение, където се разказва как главният герой намира допълнителна информация за палиативните грижи, след като е избрал да използва този вид услуги.
  2. След това направете упражнението, с което ще проверите доколко СХИУ е усвоил информацията.

Материали

Feedback