Последователност при вземане на избор за палиативни грижи

Упражнение 14.
5
Междуличностни отношения Личностно развитие
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
От 15 до 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Упражнение 5 съдържа една дейност, фокусирана върху процеса на избор на палиативни грижи.

Стъпки:

  1. СЧИУ получава 8 листчета, върху които са написани различните стъпки от този процес.
  2. След това той трябва да ги подреди в правилната последователност.

Чрез тази дейност, СХИУ ще демонстрира своята степен на разбиране за целия процес на палиативните грижи.

Материали

Feedback