Понятие за „насилие“ и видове

Упражнение 6.
1
Емоционално благополучие Физическо благополучие Права
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Това упражнение се формира от две дейности за запознаване на СХИУ с понятието и видовете насилие.

Дейност 1: Какво означава „насилие“?

Упражнението е предназначено да се провежда индивидуално или по групи, като се изисква от СХИУ да размишляват и отговорят на няколко въпроса, свързани с общата концепция за " насилие ".

Упражнението съдържа също 5 пиктограми, изобразяващи актове на насилие.

Дейност 2: Какви видове насилие познавате?

По същия начин, както предишната дейност, участниците посочват видовете насилие, които познават (физическо, сексуално, психологическо, икономическо, изоставяне ….).

Обучителят говори за всеки вид насилие. Може да се използват визуализации при изброяването на всички видове злоупотреби.

Забележка: Това упражнение може да не е подходящо за СХИУ, които са били жертва на насилие.

Материали

Feedback