Помагане на Мария да избере помощни средства.

Упражнение 2.
4
Физическо благополучие
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Обучителят ще намери във всеки PDF конкретни инструкции за това как да се проведе дейността.

Включени са историята на Мария и 16 изображения на помощни средства.

Обучителят започва дискусия, за да помогне на хората с увреждания да решат кои от 16-те помощни средства могат да бъдат полезни на Мария.

Материали

Feedback