Подобряване на здравето на Мария

Упражнение 4.
1
Емоционално благополучие Физическо благополучие
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Упражнението се формира от 2 дейности, свързани с историята на Мария. Мария е на 70 години, на която здравето й постепенно се влошава.

Дейност 1. Подобряване качеството на живот на Мария. (30 минути)

Учащите - в група или поотделно, подкрепени от 9 двойки изображения (здравословни/ нездравословни дейности), трябва да обсъдят и да направят заключения относно дейностите, които Мария трябва да предприеме, за да подобри здравето си.

Дейност 2. Създаване на меню за Мария. (30 минути)

Използвайки хранителната пирамида и изображенията на храни, класифицирани според пирамидата, учащите - в група или поотделно, трябва да работят по създаването на меню и график на хранене за Мария.

Материали

Feedback