Планът ми да поддържам връзка или да се свържа отново със семейството и приятелите си?

Упражнение 7.
3
Междуличностни отношения
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Това трето упражнение съдържа една дейност. То е предназначен да подкрепи СХИУ в използването на алтернативни начини за поддържане на контакт или за възстановяване на връзката със семейството и приятелите.

 Бележка: Това упражнение се основава на упражнения 7.1 и 7.2.

Дейностите са свързани със сферите на модела за Качество на живот, област  Междуличностни отношения“ и нуждата от подкрепа „поддържане на добър контакт със семейството и приятелите“.

Те съответстват на следния резултат от ученето:

3.1. Планиране на това, как да се поддържа контакт или да се възстанови изгубен контакт със семейството или приятелите.

Необходима подготовка / оборудване:

  • Приложение 1 за всяко от СХИУ

Как мога да поддържам връзка или да възстановя връзката със семейството и приятелите си?

В упражнение 1 - приложение 2, участниците трябваше да направят колаж със семейството и приятелите, които са били важни за тях през живота им. Те също трябваше да покажат с кого искат да се свържат или възстановят връзка отново.

Помолете участниците да погледнат отново колажа. Нека преброят броя на хората, с които искат да се свържат отново. За всяко от тези лица те ще трябва да попълнят приложение 1.

Ако са избрани много хора, помолете ги да определят по-важните и да започнат с първите 3-ма души.

10 ги подготвя за използване на социални медии и / или електронни устройства.

Материали

Feedback