Пациентът като активна страна в палиативната грижа

Упражнение 14.
2
Физическо благополучие Самоопределение
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Упражнение 2 се състои от две дейности.

  • Дейност 1: Колко независим е Крис в хосписа? е под формата на куиз. СЧИУ трябва да прочете историята на Крис и след това да отговори на три въпроса с по три възможни отговора. Това упражнение обхваща нивото на независимост на потребителите на хосписни услуги и позволява на обучителя да провери нивото на разбиране на СЧИУ по отношение на независимия живот в контекста на грижите за обитатели.
  • Упражнение 2: Моите притеснения относно палиативната грижа има за цел да провокира СХИУ да сподели основните си притеснения относно този тип грижи. За тази цел са разработени 6 карти, съдържащи един от най-популярните проблеми на бъдещите потребители с палиативни грижи.

Стъпки:

  1. СЧИУ трябва да избере картите, които кореспондират на собствените му притеснения.
  2. 2. След това обсъдете картите една по една. Обучителят трябва да разговаря със СЧИУ по всяка карта, изразяваща конкретно притеснение. Трябва да се разгледат основните точки и заедно да намерят аргументи, които да подкрепят или отхвърлят конкретното притеснение. По-долу са дадени няколко предложения за въпроси за размисъл. Обучителят може да ги използва или да състави свои собствени въпроси, за да отговори на индивидуалните потребности на човек.
  • Какви са причините за твоето притеснение?
  • Имаш ли нужда от повече информация за това?

Кой може да ти предостави тази информация?

Материали

Feedback