Открита дискусия за психосоциалните промени

Упражнение 5.
5
Емоционално благополучие
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн
От 15 до 30 минути
Групово

Указания за обучителя

Обучителят провежда открита дискусия за психосоциалните промени, които могат да се случат, когато стареем (самота, депресия, активност в обществото и смърт на роднини) с цел СХИУ да стигнат до възможните решения, които могат да използват, за да преодолеят тези проблеми.

Включени са няколко изображения и въпроси, в подкрепа на това упражнение.

Материали

Feedback