Моят мечтан план за пенсиониране

Упражнение 8.
3
Личностно развитие Самоопределение Социално включване
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Упражнение 3 включва четири дейности. Целта на това упражнение е да подпомогне СХИУ при разработването на собствения им план за пенсиониране.

Дейностите са свързани със 3 области от модела за Качество на живот „Личностно развитие“, „Социално включване“ и „Самоопределение“. СХИУ трябва да направят избор дали участват в общностни занимания и/или доброволна работа.

Дейностите съответстват на следните резултати от ученето

Пенсиониране:

1.5.        Съставяне на личен план за пенсиониране

1.6.        Определяне на темпа на изпълнение на плана за пенсиониране

 

Работа и свободно време

2.5.        Определяне на темпа за участие в такива дейности

2.6.        Определяне на уменията, необходими за извършване на дейности в общността след пенсиониране

 

Моят мечтан план за пенсиониране

3.1. Актуализиране на личния план за пенсиониране

3.2. Намиране на подходяща общност или доброволческа група

3.3. Участие в живота в общността или в доброволчески инициативи

 

Необходима подготовка / оборудване:

  • Разпечатайте всички работни листове за всеки от участниците
  • Работните листове са в основата на плана за пенсиониране

 

БЕЛЕЖКА:

Използвайте цялата информация, събрана по време на упражнение 2, т.е. любими развлекателни / за отдих или хоби дейности и предпочитана доброволческа работа. Направете брейнсторминг – Мозъчна атака с участника и други важни хора за него, за да направите дейностите по-конкретни.

Помогнете да се намерят групи в местната общностност (пенсионерски клубове, клубове по шахмат, църковна общност, ...) или доброволческа работа, която съответства на желанията на участника.

Уговорете среща с една от тези групи или с доброволчески организации и помогнете на участника осъществи среща с тях.

Описание на упражнението

Дейност 1: Какво се случва, когато се пенсионирам? (30 минути)

 Моля, започнете тази дейност с обобщение на упражнение 1 на раздел 8. Можете да се обърнете към историята на Михаела или дейностите от упражнение 8.1.

След това молите участниците да си представят собственото си пенсиониране. Дайте на всеки участник списъка с дейности и ги помолете да работят сами. Дайте им 5 минути, за да отговорят по отделно на въпросите. Ако дейността е твърде трудна, давайте примери или ги оставете да извършат дейността по двойки.

След попълване на списъка с дейности, помолете ги да обяснят отговорите си и запишете това, което казват на бяла дъска или флипчарт.

Очевидно няма правилни или грешни отговори. Започнете дискусия за техните страхове.

 

Дейност 2: Ще спра, намаля или продължа да работя? (приложение 1 - 30 минути)

Може да разпечатате Дейност 2 за всички участници. Разпечатайте и ламинирайте трите карти на страница 1. Направете ги по-големи, ако е необходимо.

Попитайте участника „Коя карта отговаря най-добре на настоящия ви мечтан план за пенсиониране?”

Дайте на всеки участник работен лист (прил. 1), нека да работят сами. Дайте им 20 минути или повече, ако е необходимо. Направете почивка, ако е необходимо. Ако Дейността е твърде трудна, преминете заедно през въпросите. Помогнете им да изберат въпросите, на които трябва да отговорят.

 

Дейност 3: Какви развлекателни дейности бих искал да изпробвам? (приложение 2 - 30 минути)

Целта на тази дейност е да помогне на участниците да открият дейности, които мечтаят да правят след пенсионирането си. (приложение 2)

Четири стратегии за подкрепа на СХИУ при създаването на техния колаж.

  1. Покажете им колажа от мечтаните дейности на Минка (прил.2)
  2. Дайте им списъка с развлечения / отдих / хобита.
  3. Поканете мрежата (семейство, приятели, доверени лица ...) да помогнат с изграждането на колажа.

Говорете за неща от миналото, за това когато са били още деца, какво са правили, но и какво са искали да научат.

Дайте възможност на участниците да направят свой колаж. Например ако лицето обича да търси снимки онлайн, използвайте лаптоп или други електронни устройства. Или по по- традиционния начин им позволявате просто да изрежат снимки от списания или ги молите да правят снимки със своя телефон.

Друга възможност е да се даде домашна работа. Молите участниците да говорят за мечтаните дейности с близки, приятели, съжители или социални работници.

 

Дейност 4: Какъв вид доброволна работа бих искал да изпробвам? (приложение 3 – 30 минути)

З Започвате с кратко обобщение на дейност 6 (раздел 8 - упражнение 2). Както при дейност 6, използвате снимки или описания на доброволен труд в общността, ако е необходимо.

Тази дейност е, в подкрепа на СХИУ в идентифицирането на техните предпочитания при доброволен труд.

Първо помолете участниците да изберат условията, които считат за важни в доброволческия труд. Например, работа с ръце, дейности на закрито, … .

Помогнете на СХИУ да го направят по-конкретен, въз основа на местните възможности за доброволна работа. Например, ако изборът е да се направи нещо в рамките на грижите за възрастни хора, дайте примери като: разходки с възрастен човек, който е самотен. Помощ в кафенето на дом за възрастни хора. Пиене на кафе с възрастен човек и т.н.

Материали

Feedback