Кой вариант за жилище отговаря най-добре на моите интереси и нужди? (Моето бъдещо местожителство)

Упражнение 1.
4
Личностно развитие Самоопределение
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Групово

Указания за обучителя

Обучителят представя различните варианти за настаняване, както и техните предимства спрямо Модела за Качество на живот. Помолете всеки участник да каже какъв е избраният от него вариант и го помолете да обясни на групата своите положителни и отрицателни усещания относно различните жилищни възможности.

Препоръчително е това упражнение да бъде изпълнено след провеждане на предишните, така че окончателното решение да бъде постепенно осмислено. По този начин се прилага учене чрез надграждане.

Обучителят използва визуални помощни средства, както и снимка на всеки участник, за да ги разположи в избрания вариант за местоживеене.

Материали

Feedback