Какво се случва, когато остареем?

Упражнение 5.
2
Физическо благополучие
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
От 15 до 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Следвайки динамиката на упражнение 1, сега молим СХИУ да обяснят промените, които се случват в човешкото тяло, когато остареем. За тази цел се използва историята на Георги в упражнение 1 или двете снимки на Георги.

Материали

Feedback