Какви са правата ми?

Упражнение 11.
1
Права Самоопределение
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Целта на упражнението е старите хора с интелектуални увреждания да се научат как да различават кое е право и кое е желание, докато учат какви са основните им права като възрастен и като човек с интелектуални увреждания. Обучителят трябва има предвид, че за някои хора с интелектуални увреждания понятието „права“ може да бъде твърде абстрактно и те могат да имат известни затруднения с това упражнение. В такива случаи той отделя допълнително време и внимание за задълбочено обсъждане на различните права и изчиства всички неясноти, преди да следва инструкциите.

Описание на упражнението

Упражнението се състои от три различни дейности:

  • Дейност 1 е озаглавена „Право или желание?“ И има за цел да изясни понятията за желание и права. Дейността предвижда използването на карти с изображения, поставени в шаблона на дейността, които показват някои от правата на хората с увреждания и различни лични желания.

Стъпки:

  1. Обучителят отпечатва и изрязва отделните карти с различните желания и права и отделя време, за да изясни какво точно илюстрира конкретното изображение.
  2. След това той дава на СХИУ задачата да различат кои от изображенията представляват граждански права и кои представляват желания. Целта на дейността е човека с интелектуални увреждания да се научи как да различава кое е право и кое е желание, докато се обучава какви са основните му права като възрастен и като човек с интелектуални увреждания.
Забележка: Обучителят има предвид, че за някои хора с интелектуални увреждания понятието „права“ може да бъде твърде абстрактно и те могат да имат големи затруднения с това упражнение. В такива случаи той отделя допълнително време и внимание за задълбочено обсъждане на различните права и изчиства всички неясноти, преди да следва инструкциите.
  • Дейност 2 е озаглавена „Какво гарантират правата ми“. Тази дейност помага на СХИУ да свържат различните граждански права със специфичните социални придобивки, които те предоставят на хората с увреждания.

Стъпки:

  1. Обучителят използва картите от предишната дейност и
  2. отпечатва и изрязва допълнителните цветни бележки, поставени в шаблона на дейността, които изброяват различни предимства, които съответните права гарантират на човек с увреждания.
  3. Обучителят подрежда картите една след друга и иска СХИУ да свържат различните предимства с конкретното право.
  • Дейност 3 е озаглавена „Кои институции се занимават със защитата на моите права“ и има за цел да помогне на СХИУ за по-доброто разбиране на функциите на различните институции от сектора на социалното осигуряване в контекста на предоставянето на граждански права и социални придобивки. Той е във формата на куиз - три въпроса с по три възможни отговора. Всеки индивидуален отговор посочва различна институция, като към всяка от тях се добавя официалното лого на съответната институция. Целта е СХИУ да се научат да разпознават различните институции по техните лога.
Забележка: Преди да продължите с тази дейност, обучителят трябва първо да наблюдава степента, до която СХИУ са запознати с различните институции в социалния сектор, и да отдели достатъчно време, за да обясни подробно, като използва разбираем език, какви са дейностите на различните институции и при какви условия, възрастните хора могат да се възползват от техните услуги.

Материали

Feedback