Използване на интернет и социални медии

Упражнение 10.
1
От единица: Социални медии.
Социално включване
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
От 15 до 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Целта на това упражнение е да научи участниците кои са ползите от интернет и социалните медии.

Дейност 1: Използвате ли интернет и / или социални медии?

 Преди да започнете с това упражнение, попитайте човека / групата дали може да използва компютър. Имат ли вече основни дигитални умения, знаят ли как да използват браузър, знаят ли как да навигират в „Google“…?

 Дейност 2: Защо хората използват интернет?

 Целта на тази дейност е да се започне разговор с участниците за това защо хората използват интернет. За да научите повече за използването на дигитални устройства и социални медии, разгледайте упражненията от раздел 7 (упражнения 2.3 и 3).

Материали

Feedback