Идентифициране на доходите ми

Упражнение 3.
3
Материално благополучие Личностно развитие
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

В това упражнение ще бъде определено какво представлява доходът, колко вида доходи може да има човек и колко често човек получава доход. Трябва да се използва адаптиран език.

СХИУ трябва да бъдат помолени да отговорят на следващите 3-те въпроса:

  • Какво представлява доходът?
  • Какви са видовете доход? (фиксирани и променливи)
  • Колко често получавам доход? (седмично, месечно, годишно)

След това обучителят изяснява понятията заедно със СХИУ.

Инструкциите са по-подробно описани в самото упражнение.

Важно е да поискате съгласието на човека да говори по тези лични финансови въпроси.

Материали

Feedback