Вярно или грешно

Упражнение 4.
4
Емоционално благополучие Физическо благополучие
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
От 15 до 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

10 въпроса със съответните изображения. Може да се използва като обобщение на раздела

Материали

Feedback