Адаптирана среда

Упражнение 2.
2
Физическо благополучие
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Упражнението се формира от две дейности. Обучителят ще намери във всеки файл конкретни инструкции за това как да се приложи дейността.

  1. Какво е адаптирана среда?

Първата дейност е покана за СХИУ да разгледат 9 изображения, 1 пиктограма и 3 видеоклипа и веднага след това да се започне дискусия за това дали всяко изображение може да е адаптирана среда или не.

  1. Как мога да адаптирам дома си да бъде по-безопасен?

Втората дейност приканва СХИУ да обмислят промените, които те биха могли да направят, за да подобрят адаптацията на собствените си домове.

Материали

Feedback