Ресурси за преподаватели

Как се пренасят компетенции

Разликата между контекст на обучение в безопасна среда  и прилагането на наученото в реалния свят може да бъде голяма. По-специално, за хората с интелектуални увреждания пренасянето на наученото е предизвикателство и не се случва автоматично. Този раздел описва условия и стратегии, които насърчават успешния учебен процес и прилагането на компетенциите в бъдеще.

Насърчаването на трансфера започва в самото начало и дори преди самото обучение. Специфично качество за взаимодействие с обучавания е от решаващо значение: обучителят трябва да включва в процеса на обучение намерение, значение и трансцендентност.

Следователно,
дейностите и упражненията трябва да бъдат персонализирани за обучавания по
следните два начина: съдържанието трябва да е подходящо за обучаемия и да
бъде припознато като част от индивидуалната му житейска ситуация.

Също така дейността трябва да съответства на стила на обучение и на когнитивни способности на обучаемите.

pair-2914879_1920_opt
map-846083_1920_opt

За да се насърчи прилагането на придобитата компетенция след обучението, трябва да се създадат условия, които да подканят обучавания да я изпълни. Тези общи условия се отнасят до среда, която задава очаквания, приветства проба-грешка и т.н..

Освен това, специфичните интервенции от обучителя, по време и след обучението (например правене на връзки между информация) са полезни за обучаващия да приложи наученото на практика.