Физическа активност и ползите от нея

Упражнение 4.
3
Емоционално благополучие Физическо благополучие
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Упражнението се формира от 3 дейности. Третото е свързано с историята на Мария, включена в упражнение 1.

Дейност 1. Видове физически упражнения, подходящи за възрастни хора. (35 минути)

Предоставят се 15 изображения на различни физически дейности, за да се прецени индивидуално или в групи - степента, до която даденото упражнение е подходящо за СХИУ. Упражнението трябва да завърши с дискусия.

Дейност 2. Ползи, свързани с физическа активност. (30 минути)

Упражнение, с помощта на което да се разсъждава и да се обсъдят ползите от физическата активност. Съдържа таблици, включващи няколко ползи и съответстващите им изображения.

Дейност 3.  Какъв вид физически упражнения бихте препоръчали на Мария? Как тя би се възползвала от това?

След като участниците са разбрали дейностите, подходящи за СХИУ и техните ползи, трябва да обсъдят и решат кои физически дейности Мария трябва да предприеме и какви биха били ползите за нея.

Материали

Feedback