Търсене на информация в Интернет

Упражнение 10.
2
От единица: Социални медии.
Личностно развитие Социално включване
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Целта на това упражнение е СХИУ да се научат как да намират полезна информация в Интернет и как да използват социалните медии.

Необходима подготовка / оборудване:

Трябва да осигурите компютър / таблет за всеки участник, за да може да практикува.

Дейност 1: Упражнения в Интернет

Тази дейност е за участници, които могат да използват Интернет (със или без подкрепата на обучителя).

Дейност 2: Трябва ли да мина интернет курс?

Тази дейност е свързана със започване на разговор, за да разберете дали СХИУ искат да научат повече за интернет.

Материали

Feedback