Сексуално насилие.

Упражнение 6.
5
Емоционално благополучие Физическо благополучие Права
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн
Повече от 30 минути
Групово

Указания за обучителя

Това упражнение включва 2 ситуации, свързани със сексуално насилие, които обучителят представя (или ги прочита) пред СХИУ и те решават дали са насилствени, или не. Следва дискусия, в която се дават примери за алтернативно подходящо поведение на СХИУ.

Първата ситуация съдържа също 3 пиктограми, показващи действия, свързани с историята.

Материали

Feedback