Понятието „да имаш социална роля“

Упражнение 9.
1
Материално благополучие Физическо благополучие
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Упражнението се формира от четири дейности. Обучителят ще намери във всяка дейност конкретни инструкции за това как да се изпълни тя. Целта на това първо упражнение е да провери до каква степен участниците разбират понятието „да имаш социална роля“.

  1. Куиз

Започваме тази дейност с кратка история за Павел. Участниците са помолени да изслушат внимателно историята, защото ще следва кратък куиз.

  1. Какви са социалните роли на Павел?

В тази дейност участниците размишляват върху концепцията за социална роля.

  1. Намерете социалните роли в историята на Ани, Георги и Лили?

Историите са за СХИУ, които са намерили нови социални роли в зависимост от таланта си.

  1. Примери за социални роли

Използвайки картите с пиктограми, участниците са поканени да говорят за настоящите си социални роли.

Материали

Feedback