Организиране на документите ми

Упражнение 3.
8
Материално благополучие Личностно развитие

Указания за обучителя

Това упражнение е разделено на две дейности.

При първата дейност (събиране на информация) става дума за размишляване върху това как СХИУ пазят и класифицират документите, свързани с техните финансови операции.

Във втората дейност (Организиране на документите) СЧИУ трябва да бъде помолен да донесе документите си, за да направи реално разпределяне на документите си. В случай, че не са налични оригинални документи, могат да бъдат използвани други подобни.

Инструкциите са по-подробно описани в самото упражнение.

Важно е да поискате съгласието на човека да говори по тези лични финансови въпроси.

Материали

Feedback