Намаляване на разходите ми

Упражнение 3.
7
Материално благополучие Личностно развитие
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Това упражнение е разделено на три дейности.

При първата дейност (приоритизиране на потребностите) СХИУ трябва да разсъждават потребностите, които имат в момента и как тези потребности могат да се развият през следващите години.

Във втората дейност (Повишаване на информираността за разходите) СХИУ разсъждават с помощта на въпроси и три практически случая дали биха могли да намалят разходите си.

В третата дейност (дефиниране на действия, водещи до спестяване), СХИУ трябва да посочат дали 9-те дейности, показани в таблицата водят до спестяване или не.

Инструкциите са по-подробно описани в самото упражнение.

Важно е да поискате съгласието на човека да говори по тези лични финансови въпроси.

Материали

Feedback