Какво трябва да вземем предвид, когато решаваме къде ще живеем, когато сме по-възрастни?

Упражнение 1.
2
Личностно развитие Самоопределение
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
От 15 до 30 минути
Групово

Указания за обучителя

Да се установят чрез групова дискусия кои ще бъдат важните въпроси при решаването на бъдещото местожителство на СХИУ.

Както в предишното упражнение, обучителят подкрепя групата. Обучителят се опитва да гарантира, че въпросите за модела на качеството на живот не остават необсъдени.

Както и в предишното упражнение, се използват пиктограми  или снимки, които се показват на колажа или на интерактивна дигитална дъска.

Материали

Feedback