Какво ме тревожи за парите?

Упражнение 3.
2
Материално благополучие
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
От 15 до 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Обучителят задава няколко въпроса, за да може СХИУ да осъзнаят собственото им финансово положение.

След като СХИУ изразят опасенията си, обучителят търси потенциални решения, като например да разговаря с роднини за тези проблеми.

И накрая, обучителят открива дискусия, фокусирана върху правото на човека да решава как да управлява собствените си пари.

Материали

Feedback