Идентифициране на дълга ми

Упражнение 3.
6
Материално благополучие Личностно развитие
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Това упражнение се състои от 4 въпроса за разсъждение и 3 практически казуса за обсъждане на концепцията за дълг, за класифициране на видовете дългове и за покана към СХИУ да обмислят дълговете, които биха могли да имат.

Инструкциите са по-подробно описани в самото упражнение.

Важно е да поискате съгласието на човека да говори по тези лични финансови въпроси.

Материали

Feedback