Игра с хранителната пирамида

Упражнение 4.
2
Физическо благополучие
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Обучителят помага на участниците да създадат хранителна пирамида или в група, или индивидуално. Осигурени са 24 изображения, поетапни инструкции и празни шаблони. Учащите трябва да поставят 24-те вида храни в различните секции на хранителната пирамида.

Материали

Feedback