Въпроси с вярно или грешно твърдение относно адаптацията, помощните средства и помощните технологии.

Упражнение 2.
6
Личностно развитие Физическо благополучие
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
От 15 до 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Упражнението се формира от 8 верни или грешни твърдения, които да бъдат обсъдени от участниците и да се проведе индивидуално или групово отговаряне.

Материали

Feedback