Ресурси за преподаватели

Ресурси и материали за изтегляне

IO1. СТАРЕЯНЕ И ИНВАЛИДНОСТ

Комплект педагогически ресурси  за преподаватели.

IO1-A2 Част I

Стареене и интелектуални затруднения: ръководство за качество на живот и приобщаващи практики. TRIADE 2.0 Workbook за дизайнери на курсове и обучители (част I)

IO1-A2 Част II

Стареене и интелектуални затруднения. Част II. Ръководство за педагогически ресурси за разработване на 20-часов курс. Част II:

IO1-A3

Стареене и интелектуални затруднения: ръководство за качество на живот и приобщаващи практики. TRIADE 2.0 Работна тетрадка за ОБРАЗОВАТЕЛИ, които да се използват по време на 20-часовия курс:

IO1-A4

TRIADE 2.0 PowerPoint слайд уроци, разработени чрез използването му от обучители (и/или учащи), които искат да приложат/участват в 20-часовия курс по остаряване и увреждания:

IO1-A5

КУРС TRIADE 2.0 MOOC НА АНГЛИЙСКИ език:

11 дублирани видеоклипа, слайдове на PowerPoint, самостоятелно тестове за оценка…(Връзка към курса)

IO2. ИНТЕРАКТИВНА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ MNAM

Педагогически ресурси за възрастни хора с интелектуални затруднения и техните преподаватели.

IO2-A2

Интерактивна платформа за обучение TRIADE 2.0 MNAM.

Теоретично съдържание, 64 упражнения (PowerPoint и Pdf), разделени в 14 дидактически единици, резултати от обучението, педагогически инструкции за използване, методика за валидиране, как да пренесете наученото в дейностите от ежедневието. 6 езика:

Изтеглете обобщен отчет за интелектуалния резултат II (английски формат на Word) (английски  Pdf формат)

IO2-A4

Ръководство за платформата за използване на платформата TRIADE 2.0 MNAM.

TRIADE 2.0 застаряване и интелектуални затруднения MANM платформа: насоки за преподаватели – Как да извлечете максимума от 64 упражнения:

  • Раздел 1. Как педагогически да използвам платформата.
  • Раздел 2. Методология и заключения за валидиране
  • Раздел 3. Как да разработим ново цифрово достъпно съдържание за платформата MNAM
  • Раздел 4. Внедряване, обобщаване и пренасяне на придобитите компетенции в реалните житейски ситуации на AAWID.

ПРОЕКТЕН ПЛАН

План за управление, план за разпространение и план за управление на стратегия за качество.

Изтеглете план на проекта на английски език (формат на Word)  (Pdf формат)