Моите помощни средства

Упражнение 2.
3
Личностно развитие Самоопределение
офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

Упражнението се формира от 3 дейности. Обучителят ще намери във всеки PDF файл конкретни инструкции за това как да се приложи дейността.

  1. Разбиране на помощните средства.
    В тази дейност, обучителят, с помощта на 6 пиктограми, пита и започва дискусия, за да определи какви са помощните средства.
  2. Лична самостоятелност: осмисляне на факта, че в бъдеще ще имам нужда от повече подкрепа.
    Дискусия за повишаване на осведомеността относно факта, че хората когато остаряват, все повече ще се нуждаят от подкрепа.
  3. Моите помощни средства и тяхната подходяща поддръжка.
    В тази дейност са включени няколко въпроса за размисъл относно това как се грижим за нашите помощни средства. В документа е включен таблица, която трябва да бъде попълнена, за да помогне за правилната поддръжка на помощното средство.

Материали

Feedback