Как правата ми „работят” за мен?

Упражнение 11.
4
Права Самоопределение
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
От 15 до 30 минути
Индивидуално

Указания за обучителя

Това упражнение се състои от продължение на историята от второто упражнение и куиз с пет въпроса с по три възможни отговора. Тази част от историята представя как човек със специални потребности може да се възползва от своите права и да получи достъп до различни социални услуги, за да подпомогне функционирането си като независим и само-достатъчен индивид. Куизът консолидира знанията на СХИУ за различ-ните видове социални услуги и как те можат да се възползват от тях.

Обучителят помага на СХИУ да разберат същността на историята чрез:

- първо, обяснявайки им подробно всяка социална услуга, спомената в историята;

- второ, задавайки им въпроси, за да провери нивото им на разбиране:

  • Защо майката на Филип се нуждае от личен асистент?
  • Ако имате нужда от някой, който да ви помогне да поддържате домакинството си, каква би била социалната услуга, за която бихте кандидатствали?
  • Защо Мария помага на Филип и майка му да кандидатстват за социални услуги?

За да улесни трансфера на новите знания, придобити от СХИУ от това упражнение в реалната му житейска ситуация, обучителят задава на СХИУ някои въпроси за разсъждение като:

  • Кои са основните предизвикателства, с които се сблъсквате във вашето ежедневие. Кои дейности са ви най-трудни?
  • Смятате ли, че някои от тези социални услуги могат да бъдат полезни за вас и / или за вашето семейство?
  • Има ли нещо или някой, който ви лишава от упражняване на правата ви? Защо мислите така?
  • Има ли човек в живота ви, както Анна е за Филип, който да ви подкрепя в трудни моменти и да може да ви даде правилен съвет, когато е необходимо? Бихте ли ми разказали повече за този човек, как той ви е подкрепял досега? Защо му вярвате?

Материали

Feedback