Как да реагирате на ситуация на насилие

Упражнение 6.
7
Междуличностни отношения Личностно развитие Права
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн
От 15 до 30 минути
Групово

Указания за обучителя

Това упражнение включва 2 ситуации, свързани със насилие, които обучителят представя (или ги прочита) пред СХИУ и те решават дали са насилствени, или не. Следва дискусия, в която се дават примери за алтернативно подходящо поведение на СХИУ.

Материали

Feedback