Икономически злоупотреби

Упражнение 6.
4
Материално благополучие Права
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн Презентации (PowerPoint, PDF…)
Повече от 30 минути
Групово

Указания за обучителя

Това упражнение включва 4 ситуации, свързани с икономическа злоупотреба, които обучителят представя (или ги прочита) пред СХИУ и те трябва да решат дали са злоупотреби или не са. Следва дискусия, в която се дават примери за алтернативно подходящо поведение на СХИУ.

Първата ситуация съдържа също 4 пиктограми, показващи действия, свързани с историята.

Материали

Feedback