Връзка на концепциите за стареене

Упражнение 5.
3
Физическо благополучие
Изображения / пиктограми / графики с информация офлайн
От 15 до 30 минути
Индивидуално Групово

Указания за обучителя

В това упражнение са показани редица твърдения и снимки, които СХИУ класифицират, като ги поставят на зеления или червения цветен картон. Твърденията, свързани с процеса на стареене, се поставят върху зеления картон, а тези, които нямат връзка върху червения картон. По същия начин те разсъждават защо съответстват на единия или другия цвят.

Материали

Feedback